Oferta

Możemy dla Państwa wykonać takie prace jak między innymi:              

- nawierzchnie z kostki betonowej,                                                         
- nawierzchnie z kostki granitowej,                                                          
- nawierzchnie z płyt betonowych i ażurowych,
- tarasy,
- chodniki,
- podjazdy do garaży, miejsca postojowe,
- alejki,
- regulacje włazów kanalizacyjnych,
- odwodnienia liniowe, drenaże, sączki,
- opaski wykończeniowe oraz wiele innych

Usługi świadczymy kompleksowo wraz z dostarczeniem materiałów na teren budowy i jak najmniejszym zaangażowaniu inwestora.